All posts by Marzena

POKOCHAJ E-WOLONTARIAT!

ZOSTAŃ E-WOLONTARIUSZEM – PRZEKONAJ SIĘ ILE MIŁOŚCI MOŻNA ODNALEŹĆ W E-WOLONTARIACIE!

Z okazji Walentynek i rozpoczynającego się Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 zachęcamy Was gorąco do założenia indywidualnych profili e-wolontariuszy, dzięki którym będziecie mogli nieść bezpośrednią pomocy i wsparcie innym osobom poprzez Internet, a więc urzeczywistniać najczystsze formy przejawu miłości! E-wolontariusze, to osoby, które poprzez Internet wypełniają różnorodne zadania wolontariackie, poświęcając na to dowolną ilość czasu, niezależnie od pory i miejsca,w którym aktualnie przebywają.

Continue reading

Virtual Santa Claus

You can be Santa Claus making children’s dreams come true via Internet!

Before Christmas, people tend to wonder more often about doing something good for others, making them happy even with the smallest gift. Thanks to modern technology, Santa Claus can work even on the Internet! Use Internet to make next Christmas merry for those who need your support the most. Give a gift and make someone smile!

Continue reading

WIRTUALNE MIKOŁAJE

Mikołajem spełniającym marzenia  dzieci można być również przez Internet!

Przed Świętami częściej niż zwykle zastanawiamy się, jak zrobić coś dobrego dla innych, sprawić im radość nawet najmniejszym upominkiem. Dzięki nowoczesnym technologiom Mikołaj może działać także w Internecie! Wykorzystaj Internet, by z okazji następnego Bożego Narodzenia sprawić radość tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego wsparcia. Zrób paczkę i spraw, że uśmiech rozjaśni czyjąś buzię!

Continue reading

POLISH MOTHERS ONLINE

Nobody knows how to generally characterise modern moms. Every mom is different, special, but something tells us that they can no longer be seen through traditional stereotype of the Polish Mother (Matka Polka).

Modern mothers love their children but, at the same time, they remember about themselves, about their ambitions and passions – according to popular saying that happy kids are those who have happy moms. Young mothers are especially active online – it made us thinking, is that possible that a new type of Polish Mother is being born?

Continue reading

MATKA POLKA INTERNAUTKA :)

Jakie są współczesne mamy – tego nie wie nikt! Każda jest inna, wyjątkowa, ale coś nam mówi, że coraz więcej z nich nie można już opisywać przez pryzmat stereotypu tradycyjnej Matki-Polki!

Współczesne mamy jak zawsze kochają swoje dzieci, ale jednocześnie pamiętają o sobie, swoich ambicjach i pasjach – wszystko w myśl zasady, że szczęśliwe dziecko to takie, które ma spełnioną i zadowoloną mamę. Aktywność młodych mam spotykamy na niezwykłą skalę w Internecie – czyżby więc rodził się nowy typ współczesnej Matki Polki Internautki?

Continue reading

E-volunteering manifesto

We are witnessing the moment when the people, freed from the dimensions’ barriers, create new behaviors and new methods of solving social problems. One of them is the powerful social movement of e-volunteering, linking positive initiatives in the Internet. Convinced about the power of e-volunteering, we want to support it, promote good practices, prevent obstacles hindering it’s development. To achieve this, we have launched the www.e-wolontariat.pl portal. It is a non-profit endeavor, engaging individuals, institutions, companies and non-governmental organizations. We want this portal to become a platform linking the leaders and organizers with e-volunteers and to strengthen e-volunteering in Poland. We are still looking for the answer to a number of questions: What is e-volunteering? What forms does it take? What is the scale of this movement? We want toarouse a discussion on that.

Continue reading

Manifest e-wolontariatu

Jesteśmy świadkami momentu, w którym ludzkość, uwolniona od barier przestrzeni, tworzy nowe wzorce zachowań i nowe sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Należy do nich potężny ruch społeczny e-wolontariatu, łączący pozytywne inicjatywy w Internecie. Wierząc w siłę e-wolontariatu, chcemy go wspierać, promować dobre praktyki, usuwać bariery dla jego rozwoju. W tym celu stworzyliśmy portal www.e-wolontariat.pl. Jest to przedsięwzięcie non-profit, do którego zapraszamy osoby indywidualne, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe.

Continue reading

Discover e-volunteering. Change the WWWorld!

There is huge social power on the Internet!

According to the Digital Agenda Scoreboard 2012 regular internet users – those that use the internet at least once a week – currently represent 67.5% of the population of Europe. But they’re not only passive users – thanks to the Web 2.0 technology they can also create the Web. Every day people and communities share knowledge and skills, give advices, support each other on forums and do many different things we call:

E-volunteering

Continue reading